Talträning

Utbildning och innehåll
Metodik
Röst
Tal
Identitet
Kunder
Varför
YL-utbildning
Kontakt
StartsidanTalpedagog

Några kundreflektioner-Jag känner mig helt annorlunda än hur jag låter och ser ut….
Jag vill kunna låta som jag känner mig

-Jag upplever mig som drivande, spontan, engagerad, saklig och intensiv.
Andra kan uppleva mig som hotfull.

-„Tala högre“, säger folk till mig.
Jag blir nervös ibland.
Vill höras mer.
Blir trött I rösten. Vill bli trygg.

-Jag skulle vilja arbeta med

Rösten: Jag hör naturligtvis bara min röst inifrån, och vet inte objektivt hur mina lyssnare uppfattar den. Däremot känns det ibland som att rösten är tillräckligt stark (som om det i mig är en ordentlig resonans) medan ibland känns det svårt att bära fram rösten. Jag tror att det är något kopplat till hur pressad jag själv är eller/och hur länge jag talat. Ofta känner jag ett behov att harkla innan jag tar ordet. Vad kan jag göra för att träna min röst till att vara behaglig att lyssna på och att bära det jag säger, från diskussioner i små rum, till presentationer och inlägg i auditorier och utomhus? Hur kan jag träna röstens uthållighet?

Mitt sätt att tala: Jag tycker mig märka att jag ofta har svårt att föra fram mitt budskap vid korta inlägg i ett sammanträde. Jag ombedes repetera, eller märker själv att jag måste upprepa mig för att föra fram budskapet. Kan jag få hjälp att hitta rätt hastighet och röstläge?

Kroppsspråk: Är mitt kroppsspråk optimalt i direkta diskussioner, sammanträden och vid presentationer till stor åhörarskara. Vad ger mitt kroppsspråk för intryck av mig och av det jag vill förmedla?

-Jag talar för fort.
Vill hitta en mörkare röst.
Min flickvän skickade mig.
Hon blir ofta irriterad på mig.

-Jag är inne i 3:e livet.
Har börjat på gym.
Vill ändra rösten, bli manligare.
Det låter „klent“

-Jag hörs inte på krogen.
Svårt att få kontakt med tjejer.
Når inte fram. Känner mig blyg.


Talpedagog och Logonom
Yvonne Lebenberg
Tel: 08-717 56 16 / Mobil: 070 717 56 21

info@lebenberg.com