talpedagog

Utbildning och innehåll
Metodik
Röst
Tal
Identitet
Kunder
Varför
YL-utbildning
Kontakt
Startsidan

Talpedagog och logonom
Tillsammans utvecklar vi din privata och din professionella personlighet, så att du i varje situation kan ha glädje av hela dig i kommunikationen.


Målet är att:
du skall styra vad du säger och hur du säger det
du skall bli säkrare
du skall få ökad genomslagskraft
du skall ha roligt medan vi tränar

Nyckelord
Attityd
Rösten Talet Tanken Känslan Viljan Kroppen
Närvaro Fokus Engagemang
Kreativitet Dynamik Spontanitet

Innehåll
Vi skapar spännande kommunikation
med röst, tal, mimik, gester och kroppsövningar

Vi jobbar med andning och avspänning,
för medvetenhet, närvaro och koncentration

Ljudbildning, resonans och artikulation
för att göra framställningen tydlig

Vi övar rollspel och gestaltning.
Vi formar bilder av och med språket
för att göra framställningen levande,
intressant och medryckande

Efter utbildningen blir du

hörd, sedd, trodd och ...........nöjd.

Utbildningen sker individuellt eller i grupp.
Målet styr alltid utbildningsformen.


Talpedagog och Logonom
Yvonne Lebenberg
Tel: 08-717 56 16 / Mobil: 070 717 56 21

info@lebenberg.com