Talträning width=

Utbildning och innehåll
Metodik
Röst
Tal
Identitet
Kunder
Varför
YL-utbildning
Kontakt
StartsidanTalträning
Rösten förmedlar känslor.
Orden står för det intellektuella innehållet.
Att tala är att använda både intellekt och känsla.
Ord och tonfall ska stämma överens, så att budskapet blir rent.Du vill att andra ska
 • lyssna på dig
 • tro på dig
 • komma ihåg vad du sagt
 • kunna utnyttja din information

  Det förutsätter

 • att de hör och förstår vad du säger
 • att du är konkret och tydlig och har en röst och ett språk som är anpassade till situationen

  Bli medveten om vad du säger, så att du i varje situation kan uttrycka dig med medvetenhet och syfte.

  Tal- och röstcoaching

  Vad vill du ha sagt?

  Tillsammans arbetar vi med ditt framförande så du når fram på ett intressant och trovärdigt sätt i olika kommunikativa situationer som t.ex. anställningsintervjuer, kundmöten, Video-CV, utvecklingssamtal och förhandlingar.  

 •  


  Talpedagog och Logonom
  Yvonne Lebenberg
  Tel: 08-717 56 16 / Mobil: 070 717 56 21

  info@lebenberg.com