Talpedagog

Utbildning och innehåll
Metodik
Röst
Tal
Identitet
Kunder
Varför
YL-utbildning
Kontakt
StartsidanTalpedagog
Genom individuella övningar såväl som gruppövningar blir du medveten om din maximala förmåga till kommunikation och om vad som hindrar dig från att utnyttja de förutsättningar du har."Närvaro" är nyckelord såväl under utbildningen som i privata sammanhang.

Genom videoinspelning får du möjlighet att se och höra dig själv utifrån. Du blir snabbare medveten om vad andra ser, hör och känner i möte med dig.
Teori och praktik varvas.

Utbildningen utgår från en analys på branschnivå, situationsnivå och individnivå.
Undervisningen anpassas till dessa förutsättningar.
Det ger varje kursdeltagare en unik individuell undervisningssituation.
Talpedagog och Logonom
Yvonne Lebenberg
Tel: 08-717 56 16 / Mobil: 070 717 56 21

info@lebenberg.com