"Jag tycker att Yvonne snabbt lyckades se och poängtera vilka saker vi alla behöver jobba med och vi kunde därför koncentrera den knappa tiden till just de faktorerna och det var bra. Yvonne var rak och ärlig och det behövs i ett sådant här sammanhang, även om det handlar om något så personligt som ens röst."

"Yvonne är oerhört entusiasmerande och kunnig. Hon är observant och talar omedelbart om vad du måste arbeta med när det gäller tal och röst, men också vilka styrkor du har och vad du kan göra för att utnyttja dessa än mer. Jag fick en hel del intressanta och handfasta tips och ideér om hur jag kan använda min röst och hur jag blir en bättre talare."

"Min bedömning av kursen är att den var mycket givande, dels beroende på att den på ett utmärkt sätt konfronterade en själv med hur man i mer eller mindre officiella sammanhang uppfattas vid muntliga framställningar, dels att den också på ett pedagogiskt sätt förklarade med vilka hjälpmedel man kunde förändra sin muntliga framställnings-teknik."

"Jag fick en insikt i vissa egenheter jag har som talare och fel jag begår
samt tips om hur jag skall kunna arbeta med att rätta till dessa fel."

"Jag tycker att kursen var en av de mest givande jag varit på.
Yvonne är oerhört kompetent och tar fram saker hos en som förbättrar ens framställningsteknik omgående. Mycket bra kursform i lugn och trygg miljö där Yvonne går ganska hårt fram i övningarna (vilket är MYCKET bra).
Jag rekommenderar denna kurs till alla och vill gärna ha ett
uppföljningstillfälle i höst.
"


Stäng fönstret