talpedagog och logonom

Utbildning och innehåll
Metodik
Röst
Tal
Identitet
Kunder
Varför
YL-utbildning
Kontakt
Startsidantalpedagog och logonom
Så här får du kontakt med
Yvonne Lebenberg Röst Tal Identitet
Yvonne Lebenberg
Sommarvindsvägen 12
133 32 Saltsjöbaden
Tel: 08-717 56 16
Mobil: 070-717 56 21

Studio/Utbildningslokal
Maria Trappgränd 1C
118 20 STOCKHOLM

Mobil: 070-717 56 21


info@lebenberg.com
www.lebenberg.com