Nå din maximala förmåga till kommunikation

Tänker du någonsin på att din röst är din identitet?
Att din röst förmedlar känslor och står för det intellektuella innehållet i det du säger!

Tänker du på att ord och tonfall ska stämma överens så att budskapet blir rent?
Då kan du i varje situation ha glädje av hela dig i kommunikationen.

Det är du som styr vad du säger genom att veta hur du säger det du vill ha sagt, allt för att bli säkrare och få större genomslagskraft.
Detta kan du nå fram till genom individuella övningar eller genom övningar i grupp.

Läs mer om hur du kan nå din maximala förmåga till kommunikation på hemsidan där Yvonne Lebenberg, talpedagog och logonom visar vägen.


Stäng fönstret