Talträning

Utbildning och innehåll
Metodik
Röst
Tal
Identitet
Kunder
Varför
YL-utbildning
Kontakt
StartsidanTalpedagog

Ditt jag - din personlighet
Vad ser, hör och känner andra, när de möter dig privat och professionellt?
Stämmer den bild du har av dig själv med andras bild av dig?
Använder du hela ditt instrument eller bara några få toner?


  • Vilken känsla vill du väcka?
  • Vilken bild vill du ge?
  • Hur ska du förhålla dig för att ge den bild och väcka den känsla som situationen kräver?
  • Vad hindrar dig från att vara tydlig, intressant, få fram ditt budskap, bli trovärdig och kunna anpassa dig till situationen?
  • Framhäv ditt personliga och ditt professionella jag i din video-cd.

  • Bli medveten om vad du säger och hur du säger det med röst, tal, kropp, mimik och gester dvs med hela dig så att du i varje situation kan uttrycka dig med medvetenhet och syfte.


Talpedagog och Logonom
Yvonne Lebenberg
Tel: 08-717 56 16 / Mobil: 070 717 56 21

info@lebenberg.com