Citat ur reportaget

.... “Rösten är ditt hörbara jag. Det inser allt fler och därför vill allt fler få hjälp att använd rösten för att kommunicera effektivare och mer medvetet med andra människor.
Det säger Yvonne Lebenberg, som är logonom, röst- och talpedagog samt dramapedagog med många års erfarenhet av att jobba med rösten och talet som uttrycksmedel.
Bland hennes kunder finns företagsledare, radio- och TV – folk, skådespelare, lärare, politiker och professionella föreläsare.
- Det jag försöker förmedla är att rösten, kroppen och känslorna är en enhet.
Allt hör ihop. Medveten kommunikation, att verkligen nå fram till andra,
kräver medveten närvaro i din kropp och i dina känslor”........

....“Många som kommer till Yvonne Lebenberg hör till den här gruppen som upplever, att de inte riktigt når fram med vad de vill säga, att de inte blir lyssnade på, att de helt enkelt har svårt att göra sig hörda.
- Ofta är det blyghet som ligger bakom och säkert även Jantelagen, med dess krav att inte ta för stor plats. Men det är synd om det får påverka hur vi låter och vad vi säger.

Att inte använda alla sina röstresurser är
som att spela piano med bara några få tangenter”.........Jenny, 32:

“Nu gör jag inte längre rösten liten”

Jenny jobbar som projektledare i reklambranschen.
En stor del av hennes arbetstid upptas av kundmöten,
där det gäller för henne att sälja in sitt företags reklam- och marknadsföringsidéer.
Men länge kände hon, att hon inte riktigt kunde göra sig själv rättvisa.
Jag var för blyg och kände mig obekväm i nya situationer.
Det påverkade mitt sätt att prata, så att min röst blev tyst, spänd och knarrig.
Hela mitt kroppsspråk var slutet – jag kröp ihop med korsade armar och ben
och “gömde mig” bakom en lång lugg som jag brukade dra ner över ögonen.
Till slut blev det här ohållbart och Jennys chef skickade iväg henne till Yvonne Lebenberg för röstträning.
Jenny har blivit videofilmad i alla möjliga talsituationer och har fått göra många improvisations-,
andnings- och talövningar för att träna upp styrkan och självkänslan i rösten.
Och det har gett resultat.
- Det har varit jättenyttigt för mig.
Jag har blivit medveten om en massa saker, som jag inte visste, att jag gjorde.
Nu känner jag , att jag vågar ta mer plats, både i jobbet och privat.
Idag är Jenny inte alls lika nervös som tidigare inför kundmöten eller inför privata prövningar som att träffa pojkvännens föräldrar första gången.
- Jag har slutat gömma mig och jag gör inte längre rösten liten som förr. Men jag har inte fått en ny röst utan det känns som att jag har fått en ny trygghet i min röst – och i mig själv.


Stäng fönstret