Utbildning och innehåll
Metodik
Röst
Tal
Identitet
Kunder
Varför
YL-utbildning
Kontakt
Startsidan
Utbildning och specialkurserMedlem i Svenska Logonomförbundet
Medlem i Svenska Sång- och Talpedagogförbundet

Utbildning vid Stockholms Universitet

Fil mag.
Röst och talpedagog 40 p
Dramapedagog 40 p
Pedagogik 40 p
Fonetik 5 p
Argumentationsanalys 5 p

SMI Högskolan för Musikpedagogik
Logonomexamen 80 p

Gestalt-Akademin i Stockholm
Gestaltteori och gestaltmetodik
5-års utbildning

Specialkurser bl a
Utveckling Grupp och Ledare (UGL)
Retorik
Verbal - ickeverbal kommunikation
Stamning
Teater
Kreativitet
Improvisation
Dynamisk pedagogik
Vedic art
Life Energy Process
NLP

Undervisningsmetodik och pedagogik bygger på en
omfattande och varierad praktisk undervisning av
enskilda och grupper.

Metodiken har utvecklats under mer än 25 år i mitt
arbete som konsult och utbildare i Kommunikation.